“ Als je de wereld wil veranderen moet je niet aan de zijlijn blijven staan. ”

In de Tweede Kamer houdt Laura zich bezig met:

  • Landbouw
  • Natuur & Voedselkwaliteit
  • Water
  • Economische Zaken

Laura Bromet is Tweede Kamerlid van GroenLinks

Ze is vrolijk, down to earth en heeft als neerlandica een hekel aan wollig taalgebruik. Ook op haar Twitteraccount is ze lekker kort en bondig. Hiervoor is ze 8 jaar gemeenteraadslid en 4 jaar wethouder geweest in de gemeente Waterland. Ze wilde als kind boer worden en woont haar hele leven op het platteland. Haar eerste baantje was bij de slager. Ze zag van dichtbij hoe elke week een koe werd geslacht en verwerkt tot beleg, gehakt of biefstuk. Zowel die eerste werkervaring als haar wethouderschap helpen haar bij het werk als Kamerlid waar ze onder andere landbouw en natuur in haar portefeuille heeft.

Laura is een groene GroenLinkser omdat ze vindt dat ook de generaties na ons moeten kunnen genieten van het prachtige Nederlandse landschap, de mooie natuur, schone lucht, donkerte en stilte. Als Kamerlid wil Laura meer aandacht voor onze veengebieden. Door de kunstmatige lage waterstand, bedoeld om de landbouw te helpen, verdwijnt het veen langzaam en daarbij komt er enorm veel CO2 vrij. Ze wil daarom het waterpeil verhogen. Goed voor de natuur, goed om klimaatverandering tegen te gaan en verzakkingen te stoppen. Laura woont zelf ook in een veenweidegebied en ziet de huizen in haar omgeving langzaam zakken.

Een van de belangrijkste onderwerpen waar Laura zich mee bezig houdt is stikstof. (Mmm. Stikstof. Hoe zat dat ook al weer?) Omdat het kabinet het maar niet lukt om een oplossing voor dit probleem te zoeken, schreef Laura een stikstofwet. Zodat de natuur beter beschermd wordt, maar ook zodat we eindelijk weer woningen kunnen gaan bouwen die zo hard nodig zijn in ons land. De wet wordt ondersteund door Bouwend Nederland, duurzame boeren en natuurorganisaties. Laura: ‘Alles wat er mis is met ons landbouwbeleid komt samen in het stikstofprobleem. Boerderijen zijn steeds groter geworden en we hebben zoveel dieren dat we 80% van al het vlees exporteren. We moeten weer terug naar een landbouw die in balans is met de natuur’.

Dit kreeg Laura voor elkaar:

  • Maakte een stikstofwet die er voor zorgt dat landbouw weer in balans komt met natuur;
  • Meer geld voor de voedselbank;
  • Dat bijzondere bomen ook een beschermd monument kunnen worden.
Laura Bromet: "Minder gif, minder mest om insectensterfte tegen te gaan." Afspelen op YouTube