Hoe de samenwerking vorm te geven, is iets dat we dit jaar samen met de leden verder verkennen. Hoe ziet een gezamenlijke inhoudelijke linkse agenda eruit? Hoe bouwen we aan een links-progressieve beweging die mensen weer vertrouwen geeft in de politiek? Hoe vergaat het onze gezamenlijke Eerste Kamerfractie straks in de senaat? En wat betekent dat voor de samenwerking richting de volgende Tweede Kamerverkiezingen?

Doe mee met de ledengesprekken

Ontmoet PvdA-ers uit jouw buurt, ga met elkaar in gesprek over klimaat, bestaanszekerheid of gelijkwaardigheid, en ontdek wat er gebeurt als je samen nadenkt over je idealen en drijfveren.

Tijdens deze gesprekken kun je delen hoe jij denkt over de samenwerking, maar duiken we vooral de inhoud in. Want onze politieke ideeën zijn het fundament onder de linkse samenwerking.

Je hoeft je niet voor te bereiden voor dit gesprek en iedereen mag en kan meepraten. We delen van te voren wel een inspirerende kijk-, lees- en luisterlijst voor de mensen die zich willen verdiepen.

Dit zijn de eerste paar data en locaties, maar we delen snel aanvullende data. Daarnaast moedigen we afdelingen aan om zélf een gesprek op te zetten. Meer informatie hierover, en een handige toolbox, delen we zo spoedig mogelijk met de afdelingsbesturen.

Routekaart linkse samenwerking

Hoe de samenwerking vorm te geven, is iets dat we dit jaar samen met de leden verder verkennen.

De volgende activiteiten staan op de agenda:

De herfst:

Afgelopen najaar werkte het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks samen met de Wiardi Beckman Stichting van de PvdA aan een discussiestuk, waarin ze onderzochten hoe onze groene beweging en de sociaal democratie elkaar kunnen versterken, en welke maatschappelijke vraagstukken om zo’n sterk links verhaal vragen. Je leest het stuk hier.

Op 1 december hebben we samen met de PvdA de conceptkandidatenlijst voor de Eerste Kamer gepresenteerd tijdens een gezamenlijk event in Den Haag. Het nieuwsbericht en de kandidatenlijsten kun je hier terugvinden. Tijdens het congres is de definitieve lijst door leden vastgesteld.

De winter:

Op 4 februari vond het partijcongres plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Er was op het congres uitgebreid tijd en ruimte om met elkaar te spreken over het hoe, wat en waarom van de linkse samenwerking. De leden stemden over vier moties die gaan over de linkse samenwerking. Deze moties en de uitslagen vind je onderaan deze pagina.

We grepen het congres ook aan voor een heel bijzondere vorm van samenwerking. De PvdA organiseerde haar eigen partijcongres namelijk ook op 4 februari in Den Bosch, in de naastgelegen zaal. We gebruikten deze dag om elkaar te ontmoeten in inhoudelijke sessies en tijdens een gezamenlijk evenement waarmee we de dag afsloten.

Het voorjaar:

Het discussiestuk van het Wetenschappelijk Bureau vormt het startschot voor een reeks ledengesprekken, die we samen met de PvdA organiseren. Ons landelijk bureau zal een aantal gesprekken organiseren, maar we maken ook een toolbox waarmee afdelingen zelf gemakkelijk een ledengesprek kunnen opzetten.

Deze gesprekken hebben twee doelen.

Ten eerste is belangrijk dat we een scherp gesprek met elkaar voeren over hoe de linkse toekomst van Nederland eruit ziet. Want dát het tijd is voor een frisse politieke wind in Nederland, daar zijn we het allemaal over eens. Maar welke thema’s zijn daarbij belangrijk, welke waarden delen we met elkaar, en wat doen we als het schuurt?

We duiken de politieke inhoud in en komen hopelijk weer boven met bevlogen en ambitieuze ideeën.

Het tweede doel is dat we elkaar beter leren kennen. Er wordt nu al een tijd goed en intensief politiek samengewerkt, op steeds meer plekken in het land. Maar een partij wordt gevormd door haar leden. Daarom willen we al onze leden in staat stellen om het gesprek aan te gaan, elkaar beter te leren kennen en zo beter een eigen idee te vormen bij de samenwerking. Zodat je, wanneer we eventuele vervolgstappen voorleggen aan de leden, hier goed op bent voorbereid.

Na de zomer:

Nu is het tijd om al die ideeën en input te verwerken in een eindproduct dat weergeeft tot welke nieuwe inzichten de samenkomst van GroenLinksers en PvdA’ers heeft geleid. Wat dat eindproduct precies is, ligt nog niet vast. Maar het mag gezien worden als een inhoudelijke proeve van wat er kan ontstaan als we onze krachten bundelen.

Het congres van begin 2024 is het moment om te besluiten over mogelijke vervolgstappen in de samenwerking met de PvdA richting de Tweede Kamerverkiezingen van 2025.

Na deze verkenning kunnen leden op het congres of in een referendum besluiten over hoe de samenwerking met de PvdA eruit ziet bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Alles ligt nog open, het is aan de leden om te besluiten: houden we de samenwerking zoals die nu is, vormen we één fractie na de verkiezingen of vormen we al voor de verkiezingen een gezamenlijke kieslijst met een gezamenlijk verkiezingsprogramma.

Aangenomen congresmoties

Details van alle moties vind je hier terug.

 • 4 februari 2023 – Politiek referendum Tweede Kamer (83,1% voor, 16,9% tegen)
 • 4 februari 2023 – Een RoodGroen Europa (77,9% voor, 22,1% tegen)
 • 4 februari 2023 – Duo lidmaatschap GroenLinks en PvdA (81,8% voor, 18,2% tegen)
 • 4 februari 2023 – GroenLinks lokaal bepaalt! (79,5% voor, 20,5% tegen)
 • 12 februari 2022 – Samenwerking GroenLinks en de PvdA, aangenomen (705 voor, 306 tegen)  
 • 12 februari 2022 – Onderzoeken fractiefusie, aangenomen (583 voor, 429 tegen)   
 • 12 februari 2022 – Linkse samenwerking is meer dan alleen met PvdA, aangenomen (783 voor, 209 tegen)  
 • 12 februari 2022 – Leren van lokale samenwerking, aangenomen (869 voor, 151 tegen)  
 • 12 februari 2022 – Lokale linkse samenwerking, verworpen (377 voor, 607 tegen)   
 • 23 januari 2021 – Lokale progressieve samenwerking, verworpen (36% voor, 54% tegen, 10% sla over)  
 • 12 juni 2020 – Bouwen aan een stembusakkoord: #keerpunt2, aangenomen (95% voor, 5% tegen)   
 • 12 juni 2020 – Keerpunt 2021, aangenomen (92% voor, 8% tegen)   
 • 12 juni 2020 – Deltaplan voor een groen en sociaal stembusakkoord, aangenomen (97% voor, 3% tegen)

Politieke successen

In de Tweede Kamer werken onze GroenLinks fractie en de PvdA fractie nauw samen. Dit is terug te zien in gezamenlijke voorstellen en moties, initiatiefwetten, persconferenties en evenementen.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van politieke successen die we dankzij linkse samenwerking hebben behaald.

ONZE PLANNEN.

Ramen met daarachter een kamerplant, gordijnen, een lamp en een kat
Kan gewoon

Huren verlagen / huisjesmelkers aanpakken? Kan gewoon | GroenLinks

Nederland zit nog steeds in een wooncrisis. Een huurwoning in de vrije sector is voor de meeste mensen onbetaalbaar. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning...

Lees meer
Geld
Kan gewoon

Werk beter belonen? Kan gewoon | GroenLinks

De cijfers zijn helder: steeds meer mensen komen niet rond, terwijl de allerrijksten steeds rijker worden. Dat is oneerlijk. GroenLinks heeft de plannen om het...

Lees meer
De aarde
Kan gewoon

De klimaatdoelen wél halen? Kan gewoon | GroenLinks

De klimaatcrisis is dé uitdaging van onze tijd. De effecten zijn nu merkbaar. Maar het is niet te laat voor een radicale omslag. GroenLinks heeft de plannen...

Lees meer
Taartpunt
Kan gewoon

De allerrijksten belasten? Kan gewoon | GroenLinks

Je denkt misschien dat in een welvarend land als Nederland de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar dat klopt niet. Het zit namelijk zo: hoe meer...

Lees meer
Koe
Kan gewoon

Boeren helpen vergroenen? Kan gewoon | GroenLinks

Nederland telt steeds minder boerenbedrijven, maar steeds meer vee. Onder druk van supermarktketens, voedselverwerkers en internationale handelsverdragen lijkt...

Lees meer
Trein en bus
Kan gewoon

Investeren in beter OV? Kan gewoon | GroenLinks

Echt openbaar vervoer, dat is toegankelijk, comfortabel en betaalbaar van A naar B reizen. Willen we een groene en gelijkwaardige samenleving, dan kunnen we...

Lees meer
De zon
Kan gewoon

Energie schoon opwekken? Kan gewoon | GroenLinks

Met z'n allen overstappen op schone energie klinkt als een onmogelijke opgave. Het goede nieuws: dat is het niet! Wij willen dat Nederland koploper wordt in...

Lees meer
Kolen
Kan gewoon

Grote vervuilers aanpakken? Kan gewoon. | GroenLinks

Grote vervuilers - denk aan Shell, Tata Steel en Schiphol - veroorzaken een gigantisch deel van onze CO2-uitstoot. Als we klimaatverandering willen aanpakken...

Lees meer
Afbeelding van 2 mensen bij het GroenLinks congres in 2019

Schrijf je in voor nieuwsbrief en blijft op de hoogte

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.