In Nederland groeien 292.000 kinderen op in armoede (CBS) en lopen daarmee risico op sociale uitsluiting. Van hen groeien 117.000 kinderen op in een gezin met een langdurig laag inkomen. 

Armoedebestrijders zien dat door corona het aantal gezinnen dat financieel problemen heeft, toeneemt. Zij waarschuwen dat kinderen daarvan de dupe raken.

“In Nederland groeien 1 op de 9 kinderen op in armoede. Vaak blijft dat verborgen. Opgroeien in armoede betekent extra stress, geen computer om je huiswerk op te doen, geen sport of vakantie, geen zak van Sinterklaas”, zegt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema.

Alle kinderen moeten kunnen meedoen
Renkema: “Kinderen in deze situaties hebben vaak het gevoel dat ze er niet bij horen. Het is belangrijk dat zij ook gezien worden en dat alle kinderen mee kunnen doen.”

De extra bijdrage gaat naar SAM&, alliantie van een aantal organisaties, oa Stichting Leergeld en Stichting Kinderhulp. Daar kunnen hulpverleners en gemeenten voorzieningen aanvragen om nieuwe groepen kwetsbare kinderen te helpen. Bijvoorbeeld met gratis zwemles of sport of door een computer ter beschikking te stellen.

Het amendement is mede ondertekend door: ChristenUnie, D66, VVD, CDA, PvdA, SP, Denk, 50PLUS en SGP.