GroenLinks wil dat de politieke verantwoordelijkheid duidelijk wordt. Niet alleen moet het zoeklicht op de belastingdienst worden gezet, maar ook op de politiek zelf. Wie wist dat het snoeiharde beleid ouders in de problemen zou brengen en waarom is daar niet veel eerder iets aan gedaan? De komende twee weken zijn getuigen verplicht om op te komen dagen en worden zij onder ede gehoord.

Een commissie waarin acht Tweede Kamerleden plaatsnemen, onder meer GroenLinks Kamerlid Tom van der Lee, hoort de komende tijd negentien mensen. De verhoren zijn gespreid over acht dagen, waarvan vijf deze week en drie in de week erna. Op 17 december presenteert de commissie haar bevindingen.

Door een aantal fraudezaken in het verleden zijn wetten en regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag aangepast en strenger geworden. Maar hierdoor werden ouders keihard en disproportioneel geraakt. Als ouders één fout maakten dan werden direct alle toeslagen stopgezet en teruggevorderd waardoor mensen diep in de schulden kwamen. Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat men op verschillende ministeries al lang op de hoogte was van de problemen die het strenge beleid veroorzaakten. Toch werd er jarenlang niets ondernomen dit te stoppen waardoor nog veel meer ouders in diepe problemen raakten. Tijdens de verhoren van de komende weken zal duidelijk moeten maken wie hiervan wist en waarom er zo lang niet gehandeld is.