"Voor veel mensen is werken in een kantooromgeving belangrijk, omdat zij daarin beter functioneren. Toch zien we ook dat thuiswerkdagen voor veel mensen een uitkomst is", zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks. 

Smeulders: "Voordelen: ze hoeven niet in de file of een overvolle trein, kunnen hun werk en privé leven beter combineren en voelen zich minder gejaagd. Deze tijd laat zien dat thuiswerken niet ten koste hoeft te gaan van productiviteit. Als het niet nodig is om naar kantoor te gaan, dan moet het mogelijk zijn om dat te regelen."

Meer flexibiliteit
Op dit moment kan een werknemer die (buiten een pandemie) thuis wil werken dat slechts aangeven bij de werkgever. Die kan dit nu nog makkelijk afwijzen. Door de voorgestelde wetswijziging van D66 en GroenLinks kunnen werkgevers dit verzoek alleen nog afwijzen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. 

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: "Tijdens de coronacrisis is gebleken dat thuiswerken voor heel veel mensen goed werkt. Niet altijd natuurlijk, want we missen het kantoor soms ook heel erg. Maar meer flexibiliteit en zeggenschap over de werkplek is goed. Straks werk je soms op kantoor en soms thuis. Wat je zelf wil."

Wat wordt er precies geregeld? 
Het voorstel past de Wet flexibel werken aan, waardoor een werknemer een verzoek om aanpassing van de werkplek kan indienen bij de werkgever. Zo kan iemand die normaal vijf dagen op kantoor moet werken, verzoeken een of meerdere dagen thuis te werken. 

Waarom? 
Er wordt op dit moment veel thuisgewerkt. Dit heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant is het voor werknemers prettig om minder reistijd te hebben, aan de andere kant worden ook sociale contacten met collega’s gemist.

Na de coronacrisis gaan mensen op zoek naar een nieuwe balans tussen werken op kantoor en werken thuis, is de verwachting. Daarom moeten werknemers het recht krijgen ook een keuze te hebben waar zij willen werken. Zo voorkomen we dat mensen onnodig gedwongen vijf dagen thuis of vijf dagen op kantoor moeten werken.

Voor wie? 
Met de initiatiefwet kan de werknemer een verzoek indienen om de werkplek gedeeltelijk aan te passen. Omdat de werkgever het verzoek alleen mag afwijzen wanneer zwaarwegende bedrijfsbelangen in de weg staan, leidt het voorstel er niet toe dat bijvoorbeeld kappers, artsen of buschauffeurs ineens thuis kunnen werken. Het is echt bedoeld voor bijvoorbeeld callcentermedewerkers, mensen die in de administratie werken en andere mensen met een kantoorbaan.

Mensen die dat willen, kunnen de komende vier weken reageren op de wetswijziging, die nu ter consultatie ligt.