Dit sterke geluid uit de samenleving verdient politieke opvolging: met het schrappen van abortus uit het wetboek van strafrecht”, zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks). Momenteel werkt zij aan een initiatiefwet die dat mogelijk maakt. “Want abortus is zorg, geen misdaad.”

Abortus staat in Nederland nog altijd in het Wetboek van Strafrecht. Artikel 296 bepaalt dat degene die een abortus uitvoert, strafbaar is, tenzij de abortus wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of een ziekenhuis, onder de voorwaarden omschreven in een aparte wet, de Wet afbreking zwangerschap. Abortus is daarmee geen grondrecht, maar een misdrijf waar uitzonderingen voor worden gemaakt.

Door het strafrecht als vertrekpunt te nemen voor abortus, voor iets dat in essentie zorg is en geen misdaad, criminaliseer je de arts en de vrouw, zegt Ellemeet. “Het legt een stigma op en geeft het verkeerde signaal af aan de samenleving over abortus als een keuze die je zorgvuldig wilt maken als vrouw, in overleg met de arts.”

Abortus is zorg, geen misdaad
Abortus is een medische handeling en volgens GroenLinks zijn er hele goede zorgwetten en de wet afbreking zwangerschap die de kwaliteit van de abortuszorg waarborgen. In bijvoorbeeld Canada en Zweden, waar abortus niet in het strafrecht staat, is abortuszorg goed.

Een apart strafrechtelijk kader voor abortus is overbodig, bepleit het Kamerlid. Als het artikel wordt geschrapt, blijft het mogelijk om op te treden bij misstanden rond een abortus of wanneer een vrouw een miskraam krijgt door mishandeling. Dat kan via het medisch tuchtrecht en andere bepalingen in het strafrecht.

GroenLinks wil de initiatiefwet dit jaar indienen, en kan hieraan werken mede dankzij de inzet van een groot aantal experts, juridisch en medisch, en activisten.