Dit doen ze door:

  • Onderzoeken
  • Lezingen, seminars en conferenties
  • Tijdschrift de Helling
  • Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks
  • Samenwerking

Onderzoeken

Op de website www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl is te lezen met welke projecten en thema’s het Wetenschappelijk Bureau op dit moment bezig is. Hier verschijnen regelmatig artikelen gerelateerd aan het groene en progressieve gedachtegoed en specifiek de projecten en thema’s. De website staat ook open voor bijdragen van buiten.

Lezingen, seminars en conferenties

Het Wetenschappelijk Bureau organiseert een aantal keer per jaar lezingen en conferenties. Ook nemen projectleiders regelmatig deel aan seminars en andere informatieve bijeenkomsten van lokale afdelingen of maatschappelijke organisaties.

Tijdschrift de Helling

Daarnaast zijn zij uitgever van tijdschrift de Helling, een opiniërend kwartaalmagazine over samenleving, politiek, cultuur en wetenschap. Het tijdschrift wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie en richt zich nadrukkelijk op iedereen die is geïnteresseerd in groene en linkse politiek in de breedste zin van het woord.

Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks organiseert verschillende activiteiten en vormt een netwerk van studenten en starters die een frisse blik op groene en linkse politiek werpen.

Samenwerking

Het Wetenschappelijk Bureau werkt onder andere samen met de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en Europa, met de GroenLinks Academie, het landelijk bureau en met actieve werkgroepen binnen GroenLinks. Zo zijn zij penvoerder van de programmacommissies van de Tweede Kamerverkiezingen en het Europees Parlement.

Wetenschappelijk Bureau

Mee doen?

Word abonnee van ons tijdschrift De Helling of kom naar onze lezingen, debatten en andere activiteiten.