Hoe helpt GroenLinks boeren vergroenen?   

Zo zien onze plannen eruit: 

  • We stoppen met grootschalige en dieronvriendelijke megastallen en halveren de veestapel. 
  • We leggen de export van mest en de invoer van veevoer aan banden en stappen over op kleine kringlopen.
  • Door lokale productie en consumptie te stimuleren zorgen we voor een duurzamere keten.   
  • We zorgen dat producten met een kleine ecologische voetafdruk goedkoper worden, door klimaat- en natuurschade door te berekenen in de prijs van voedsel. De opbrengst gebruiken we om boeren financieel te ondersteunen bij het verduurzamen.   
  • We stimuleren de vraag naar biologische landbouw en zorgen ervoor dat tenminste 25 procent van de landbouw biologisch is.   
  • Boeren krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. Coöperaties en samenwerkingsverbanden geven we meer marktmacht. We rekenen af met de overmacht van voedselverwerkers en supermarktketens. Er komt een verbod van verkoop van voedsel onder de kostprijs.   
  • Op Europees niveau beschermen we boeren tegen oneerlijke internationale handelsverdragen. We zetten ons in voor Europese subsidies voor duurzame landbouw.     

Meer weten? Lees dan het standpunt over landbouw van GroenLinks.  

Het huidige systeem is onhoudbaar.. 

In Nederland houden we op dit moment maar liefst 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 87 miljoen kippen voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Deze vorm van intensieve veehouderij draagt bij aan het stikstofprobleem. Een teveel aan stikstof tast onze natuur en biodiversiteit aan. Daarnaast zorgt deze industrie voor een mestoverschot. Dit veroorzaakt problemen, zoals verontreiniging. Uiteindelijk kan dit bijdragen aan het uitsterven van bepaalden plant- en diersoorten. En dat terwijl 75 procent van het in Nederland geproduceerde vlees voor de export is bedoeld. We kunnen de wereld niet van voedsel blijven voorzien als dit ten koste gaat van onze eigen natuur. En door de oneerlijke prijzen worden boeren gedwongen om steeds maar op te schalen, waardoor zij vastzitten in dit systeem. Deze cirkel moeten we doorbreken.

..maar het kan anders 

GroenLinks wil dat Nederland een voorloper wordt in de duurzame landbouw. We willen een systeem dat beter is voor mens, dier en milieu. We stoppen met grootschalige productie en plaatsen kwaliteit weer boven kwantiteit. Dit is niet alleen goed voor dieren en de natuur, maar het is ook beter voor boeren. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun producten en worden beloond voor verduurzaming. Ze krijgen een belangrijke rol in het zorgen voor de natuur.  

Stem op GroenLinks op 15 maart en help ons de landbouw te verduurzamen en de natuur en biodiversiteit te beschermen. Kies voor veranderingen die goed zijn voor mens, dier, planeet én onze boeren!

Jesse Klaver

Aanmelden voor updates

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor mails van GroenLinks en Jesse Klaver! Dan houden wij je op de hoogte van onze plannen en het laatste politieke nieuws.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.