Weet je nog dat dit kabinet in 2017 de dividendbelasting wilde afschaffen? Een cadeau van 2 miljard voor het grote bedrijfsleven.

Na veel protest ging dat plan niet door. Maar nu probeert de regering het weer.

Ze hebben een nieuw plan om jaarlijks 2 miljard weg te geven. Niet aan de zorg, niet aan het onderwijs, maar aan een nieuwe belastingkorting voor het bedrijfsleven.

Deze nieuwe regeling heet BIK: de Baangerelateerde Investeringskorting. Maar de onderbouwing rammelt aan alle kanten. Er zijn eigenlijk geen goede argumenten voor. En daarom zet de regering de volledige parlementaire trucendoos in om deze maatregel door de Tweede Kamer te krijgen.

Te beginnen met de naam. Dit plan heeft helemaal niks met banen te maken. De regering kan niet onderbouwen dat dit plan werkgelegenheid oplevert. De Raad van State, het belangrijkste juridische adviesorgaan, adviseerde aan het kabinet daarom om de regeling anders te noemen. Deze belastingkorting als ‘baangerelateerd’ proberen te verkopen is echt misleiding.

Het is ook geen goede investering. Volgens het Centraal Planbureau leidt de €2 miljard helemaal niet tot een feitelijke toename van nieuwe investeringen in onze samenleving. Het enige wat er gebeurt is dat bedrijven investeringen die ze toch al wilden doen een jaartje naar voren halen om een vette belastingkorting te incasseren.

Oftewel: met dit plan investeren we Nederland niet uit de coronacrisis.

Dus wat doe je dan als regering? Als zo duidelijk wordt dat je geen geld over hebt voor het zorgpersoneel, maar wel voor grote bedrijven? Als het verzet zo massief is? Dan is er nog één truc. Je zorgt ervoor dat je dit wetsvoorstel inpakt in een veel groter belastingplan. Op die manier kan je proberen te voorkomen dat het parlement de wet afstemt. Ben je tegen deze maatregel, dan moet je álle belastingmaatregelen wegstemmen. Alles of niets dus. Een soort politieke chantage.

Vorige kabinetsperiode was er een Eerste Kamerlid van het CDA die flink tegen tekeer ging tegen dit soort trucs. Hij zorgde er zelfs voor dat er een motie werd aangenomen die het kabinet vroeg zulke controversiële belastingmaatregelen als apart wetsvoorstel naar het parlement te sturen.

Zijn naam? Wopke Hoekstra, nu de Minister van Financiën.

Als je jaarlijks 2.000.000.000 euro uittrekt, dan wil je dat er wezenlijke verandering plaatsvindt. Dat je het woningtekort oplost, bijvoorbeeld. Of dat je de mensen in de zorg en onderwijs structurele loonsverhoging geeft. Dat je flinke stappen zet in de aanpak van de klimaatcrisis. Dat zijn de zaken waar dit geld voor nodig is. Niet voor een belastingvoordeeltje voor het bedrijfsleven.

Wij zullen er alles aan doen om dit wetsvoorstel los te behandelen om deze geldverspilling te voorkomen

Je hoort van ons.