“Compromissen sluiten hoort bij de Europese politiek”, stelt Eickhout. “Maar dit is geen gewoon meningsverschil. Polen en Hongarije minachten het fundament van de Europese samenwerking: respect voor de democratie en de rechtsstaat.” Eickhout vindt het tijd voor een duidelijke boodschap van premier Mark Rutte en andere Europese regeringsleiders aan Viktor Orbán en Mateusz Morawiecki: wij bewegen geen millimeter in de richting van autoritaire regeringen.

Rechtsstaat verslechtert

Strik: “Er is grote druk om de meerjarenbegroting en het herstelfonds snel goed te keuren. Maar het zou een fout zijn om te buigen voor de kritiek uit Hongarije en Polen.” Strik wijst erop dat de toestand van de democratie en rechtsstaat in deze landen steeds verder verslechtert ondanks de zware Artikel 7-procedures.

“Als de rechtsstaattoets voor het verkrijgen van Europese subsidies verder wordt afgezwakt, kunnen regerinspartijen Fidesz en PiS ongestraft doorgaan met het slopen van onafhankelijke media, rechtspraak en de bescherming van minderheden. Dat zou ook een fataal signaal zijn voor andere regeringsleiders die het niet zo nauw willen nemen met de rechtstaat”, aldus Strik.