In de nieuwe wet worden platforms verplicht iedere maand gegevens te delen over hoeveel nachten een huis of appartement verhuurd is én aan hoeveel personen. Van Sparrentak: ‘‘De verhuurplatforms weigerden tot nu toe data te delen, waardoor lokale regels moeilijk te handhaven waren. Een stad als Amsterdam staat te springen om deze wet. We laten nu zien dat niet grote techbedrijven, maar steden zelf bepalen wat de regels zijn. De scheve machtsverhoudingen worden zo rechtgetrokken."

Steden en andere overheden kunnen door de nieuwe wet straks sneller overgaan tot het schorsen van verhuurders en platforms opdragen advertenties te verwijderen als regels worden geschonden of bij gevallen van fraude.

Er volgt eind februari nog een stemming door het voltallige Europees Parlement om de wet definitief aan te nemen. Twee jaar later kunnen de nieuwe regels dan in werking treden.