De zogeheten Richtlijnen voor Industriële Emissies bestaan al jaren en hebben als doel ervoor zorgen dat grote vervuilers zo schoon mogelijk produceren, met de best beschikbare technieken. Eickhout: “In theorie is dit een goed systeem, maar de normen zijn inmiddels achterhaald en er wordt te weinig gekeken naar nieuwe technieken. Sommige normen zijn al 20 jaar niet meer aangepast. Wij willen dat dit nu minimaal elke 8 jaar gebeurt.”

Er was grote verdeeldheid over de regels voor de intensieve veehouderij, die veel bijdraagt aan de luchtvervuiling in verschillende Europese regio’s. De Europese Commissie had voorgesteld om veehouders - van zowel koeien, kippen als varkens - boven een bepaald aantal dieren uitstootregels op te leggen. Eickhout: “De christendemocraten hebben tot op het laatste moment gevochten om koeienboeren buiten de regels te houden, ongeacht de grootte van het bedrijf. Dat hebben we gelukkig weten te voorkomen voor bedrijven met meer dan 300 koeien/allergrootste bedrijven, maar het is duidelijk dat dit een strijdpunt blijft tot de laatste stemming. Als we niet uitkijken ontspringt de industriële landbouw ook nu weer de dans, ten koste van de gezondheid van mensen.”

Nu de Milieucommissie haar positie heeft aangenomen zal het voltallige parlement er in de komende maanden over stemmen. De EU-landen kwamen al eerder tot een standpunt, dus de onderhandelingen met het Europees Parlement over de definitieve wet kunnen dan snel van start.